Chè Tân Cương Đặc Biệt

Chè Tân Cương Đặc Biệt (1kg)

Chè Tân Cương Đặc Biệt là sản phẩm chất lượng cao của HTX chè Minh Thu được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap

Liên hệ