Chè Tân Cương Thượng Hạng

Chè Tân Cương Thượng Hạng (1 kg)

Chè Tân Cương Thượng Hạng là sản phẩm cao cấp của HTX chè Minh Thu sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương chính gốc.

Liên hệ

Chè Tân Cương Thượng Hạng (500gr)

Chè Tân Cương Thượng Hạng chất lượng cao, giá rẻ. Sản phẩm chính gốc do HTX chè Minh Thu sản xuất tại Tân Cương Thái Nguyên.

Liên hệ

Chè Tân Cương Thượng Hạng (200gr)

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Chất lượng hàng đầu, giá cả hợp lý được sản xuất tại HTX chè Minh Thu - Tân Cương Thái Nguyên.

Liên hệ

Chè Tân Cương Thượng Hạng (100gr)

Chè Tân Cương Thượng Hạng - Sản phẩm chất lượng cao của HTX chè Minh Thu sản xuất tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên.

Liên hệ