Trong 3 ngày của Festival chè Thái Nguyên lần thứ III năm 2015.

Hơn 20 hoạt động sẽ được tổ chức tại Trung tâm thành phố Thái Nguyên như: Lễ khai mạc mang chủ đề “Tinh hoa trà Việt”; cuộc thi Người đẹp xứ Trà...

Festival Trà Thái Nguyên là sự kiện kinh tế, văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của trà Thái Nguyên, từng bước mở rộng giao lưu văn hóa trà, hợp tác phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế góp phần thúc đẩy phát triển ngành chè Thái Nguyên, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà.

Các hoạt động của Festival Trà hướng tới các vùng chè và người trực tiếp trồng, chế biến, sản xuất, kinh doanh chè, góp phần tôn vinh người trồng chè và sản phẩm trà, nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam nói chung và vùng chè Thái Nguyên nói riêng. Festival Trà lần thứ 3 được tổ chức với quy mô Quốc gia và yếu tố Quốc tế, là sự kết hợp giữa các hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch, nghệ thuật và lễ hội..

Bên cạnh những hoạt động chính, nhiều hoạt động hưởng ứng cũng được diễn ra như: Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, từ ngày 25/11 đến ngày 28/11/2015 tại các vùng chè Tân Cương, La Bằng, Điềm Mặc, Tức Tranh; Triển lãm Ảnh nghệ thuật Thái Nguyên; Triển lãm sinh vật cảnh; Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà Thái Nguyên”; Hội chợ du lịch, thương mại Thái Nguyên 2015…

Đặc biệt, để phục vụ khách tham quan về với Festival Trà, các tour du lịch đã được hình thành theo 5 tuyến: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Không gian văn hóa Trà Tân Cương- Làng chè Tân Cương - Hồ Núi Cốc. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Vùng chè La Bằng - Hồ Núi Cốc (Đại Từ).

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Vùng chè Thái Nguyên - Trại Cài (Đồng Hỷ) - Vùng chè Sông Cầu (Đồng Hỷ). Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Vùng chè Tức Tranh - Vô Tranh - Phú Đô (Phú Lương). Và, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Vùng chè Điềm Mặc, Làng văn hóa Bản Quyên (Định Hóa).