Bạn muốn tìm hiểu đơn vị sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên?

 

Chè Thái Nguyên

Tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên, HTX chè Minh Thu là HTX duy nhất tại xã Tân Cương, TP Thái Nguyên là đơn vị sản xuất 100% sản phẩm có nguồn gốc là nguyên liệu chè búp tươi, sạch được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, chất lượng đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam, được các cơ quan chức năng chứng nhận.

Đến với HTX chè Minh Thu - Tân Cương Thái Nguyên để được mua sản phẩm chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc, đảm bảo chất lượng.