Sự kiện liên hoan trà Thái Nguyên để tôn vinh sản phẩm và người trồng chè Thái Nguyên 

Những hình ảnh trong lễ khai mạc Liên hoan trà