Chè Thái Nguyên - Hội thảo quốc gia lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-C


20-11-2014

 

Sáng 13/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo quốc gia lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản (Nghị định 157). Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Công thương, Tài chính, Công an, Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), VCCI, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam; đại diện một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, đánh giá và đề xuất chế tài xử lý vi phạm về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến tham gia thảo luận, góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, trình ban hành./. 

Nguồn "vnforest.mard.gov.vn"