HTX chè Minh Thu xác định xây dựng và bảo vệ thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên do HTX sản xuất là mục tiêu hàng đầu.

Không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm bằng việc áp dụng các tiến bộ khoa học từ chương trình sản xuất và chế biến sản phẩm chè Thái Nguyên theo tiêu chuẩn VietGap, HTX chè Minh Thu còn là đơn vị đi tiên phong trong việc cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu để bảo vệ cho những thành công của mình trên thị trường.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, HTX chè Minh Thu đã tiến hành triển khai xây dựng thương hiệu, đăng ký  nhãn hiệu và đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận để bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho HTX.

 

 

Từ ngày 20 tháng 5 năm 2014 trở đi, mọi tổ chức, cá nhân muốn sử dụng thương hiệu của HTX chè Minh Thu vào việc quảng cáo, giới thiệu hoặc sử dụng vào các mục đích khác đều phải được sự đồng ý bằng văn bản. Mọi trường hợp không được sự đồng ý bằng văn bản của HTX thì các cá nhân, tổ chức mà sử dụng thương hiệu của HTX sẽ bị vi phạm pháp luật Việt Nam.