Chè Thái Nguyên - Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013”. (11/04/2013 08:37 SA)
Sáng nay (11/4) thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam 11/4 và tuyên dương các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013”.
 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm.

 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Dực; Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phùng Đình Thiệu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyên là Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Liên Minh HTX tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu đại diện các sở, ngành và trên 200 Chủ nhiệm HTX, Tổ trưởng Tổ hợp tác, Giám đốc doanh nghiệp, Công ty thành viên.

Ông: Lê Huy Nhỡn, Ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên. 

 

 

Sau phần văn nghệ chào mừng, đồng chí Lê Huy Nhỡn, Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Liên minh HTX Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên trong suốt chặng đường 67 năm kể từ ngày ( 11/4/1946) Chủ tịch Hồ Chí Minh  viết thư gửi điền chủ, nông gia cả nước kêu gọi mọi người tham gia HTX nông nghiệp. Bài diễn văn đã nhấn mạnh:  “Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc (1946 – 1975) Phong trào phát triển HTX đã góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Mền Bắc, huy động cao độ đ­ược sức ngư­ời, sức của cho chiến trường Miền Nam. Các HTX còn làm nòng cốt trong cuộc vận động toàn dân thực hiện công tác hậu phương quân đội, trực tiếp chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ; tiếp nhận các chiến sĩ, thư­ơng bệnh binh từ mặt trận về tham gia sản xuất với các công việc phù hợp, tạo điều kiện ổn định cuộc sống. HTX còn là nơi giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho quần chúng nhân dân, xây dựng nếp sống văn hoá, đề cao tình làng nghĩa xóm, t­ương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, khó khăn. Đặc biệt là kinh tế HTX đã đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của nền kinh tế đất nước”.

Các đại biểu dự hội ngh

Kể từ năm 1975 đến nay, kinh tế HTX luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể, đó là: “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”.  Luật HTX đã được Quốc hội Ban hành và thực hiện năm 2003 và tiếp tục sửa đổi, bổ sung năm 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng để kinh tế HTX phát triển.

Đến nay, cả nước đã có gần 371.000 Tổ hợp tác, trên 19.500 HTX, 56 Liên hiệp HTX, thu hút gần 13 triệu xã viên, hộ xã viên, thành viên và người lao động tham gia sản xuất. Kinh tế HTX đã phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Nông - Lâm - Ngư nghiệp, diêm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, quản lý chợ, dịch vụ - thương mại, vệ sinh môi trường, HTX trường học, y tế, du lịch...Kinh tế HTX đã góp phần quan trọng việc giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực xây dựng nông thôn mới, góp sức thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thúc đẩy kinh tế, xã hội của từng địa phương và của đất nước phát triển.  

 

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 

Tỉnh Thái Nguyên tự hào là nơi thành lập HTX tiểu thủ công nghiệp và HTX nông nghiệp đầu tiên của cả nước và cũng là nơi mà Bác Hồ dành nhiều tình cảm sâu nặng đối với xã viên, người lao động trong các HTX. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển kể từ ngày thành lập HTX đầu tiên của cả nước tại tỉnh Thái Nguyên tháng 3/1948 đến nay, khu vực kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế  HTX tại Thái Nguyên cũng đã trải qua bao thăng trầm theo lịch sử nước nhà, song được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương; của các cấp ủy Đảng và  chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến các địa phương do đó kinh tế hợp tác, HTX ở Thái Nguyên đã tiếp tục vượt qua khó khăn thử thách, không ngừng đổi mới, phát huy các nguồn lực, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, xúc tiến đầu tư, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước khẳng định được vị thế của mình trong cơ chế thị trường. 

 

Theo thống kê đến hết năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 322 HTX và 498 Tổ hợp tác; tạo việc làm cho gần 40.000 xã viên và người lao động. Tổng vốn đầu tư của các HTX đạt trên 2.560 tỉ đồng, tăng 23 lần so với năm 2002; tổng doanh thu năm 2012 đạt 4.109 tỉ đồng, tăng 26 lần so với năm 2002; nghĩa vụ nộp ngân sách năm 2012 đạt 36,8 tỉ đồng, tăng 23,5 lần năm 2002. Kinh tế tập thể đã phát triển rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và trong các lĩnh vực và ngành nghề kinh tế.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự vui mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu kinh tế tập thể HTX đã ghi dấu ấn trong suốt chặng đường 67 năm qua. Các đồng chí lãnh đạo đã khẳng định: Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, sản xuất và thị trường tiêu thụ thu hẹp, việc tôn vinh các HTX là việc làm hết sức ý nghĩa, là một trong những giải pháp tích cực nhằm động viên, khích lệ xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực vươn lên, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh...

 

Đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên.

 

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ủy đã chỉ đạo trong thời gian tới việc phát triển kinh tế HTX của tỉnh cần thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm: Coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở; Tăng cường và đổi mới hình thức và nội dung thông tin, tuyên truyền; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn, đào tạo, tuyên truyền, hỗ trợ phát triển Tổ hợp tác và HTX; thường xuyên rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thông thoáng, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp các HTX, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với các HTX ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; Cần tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác để huy động các nguồn lực, đầu tư thiết bị công nghệ, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động trên thương trường và đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua sản xuất và phát triển kinh tế HTX trên địa bàn...

 

Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh trao tặng Bằng khen.

Nhân dịp này UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân; Liên minh HTX tỉnh trao Giấy khen cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển  kinh tế HTX tỉnh./.