Người đẹp Xứ Trà đến thăm xưởng sản xuất chè Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu.

Là HTX chè duy nhất được đón tiếp các Người đẹp Xứ Trà đến thăm, đây là một dịp và là cơ hội tốt để HTX có điều kiện giúp các người đẹp trải nghiệm quá trình trồng, chăm sóc, chế biến sản phẩm chè sạch và an toàn tại cơ sở của HTX. Đây cũng chính là dịp để các thí sinh tìm hiểu thực tế quá trình sản xuất sản phẩm của HTX.

 

Xưởng sản xuất chè Tân Cương Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu

 

 

Các thí sinh đang tìm hiểu quá trình sản xuất sản phẩm chè Tân Cương Thái Nguyên tại HTX chè Minh Thu