Chè Thái Nguyên - Theo đánh giá của Văn phòng điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từ năm 2011 đến nay, bình quân tiêu chí NTM/xã của Phú Bình tăng nhanh nhất tỉnh.

 

Với 20 xã nông thôn, đến hết tháng 10, bình quân tiêu chí của huyện đã đạt 13,7 tiêu chí/xã, tăng 8,9 tiêu chí/xã so với năm 2011. Đây là mức tăng mạnh không chỉ với Thái Nguyên mà còn với nhiều địa phương khác của các tỉnh trung miền núi phía Bắc (bình quân tiêu chí của các địa phương trong vùng chỉ tăng từ 5-6 tiêu chí).

 

Đến nay, huyện đã có 2 xã là Đồng Liên, Lương Phú cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang chuẩn bị các bước để hoàn tất hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay. Đặc biệt, xã Lương Phú, đơn vị duy nhất của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM do Trung ương tổ chức vào tháng 5 vừa qua.

 

Ông Trần Nho Hưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình XDNTM tỉnh cho rằng: Mặc dù xuất phát điểm thấp, nhưng Phú Bình đã thực hiện Chương trình này rất hiệu quả. Hiện nay, bình quân tiêu chí/xã của huyện chỉ thấp hơn T.P Thái Nguyên. Hết tháng 10, bình quân tiêu chí của thành phố là 16,5/xã, tuy nhiên năm 2011, bình quân tiêu chí/xã của địa phương này đã đạt 9 tiêu chí/xã.

Tùng Lâm