Sản phẩm Tân Đinh Trà là sản phẩm được sản xuất từ vùng chè Tân Cương Thái Nguyên bởi HTX chè Minh Thu.

Năm 2014, HTX chè Minh Thu vinh dự và tự hào là đơn vị duy nhất trên địa bàn Xã Tân Cương - là đơn vị sản xuất chè Tân Cương chính gốc đã được UBND tỉnh Thái Nguyên bình chọn sản phẩm Tân Đinh Trà là sản phẩm đại diện cho các sản phẩm chè Thái Nguyên là sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014.

 

 

Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu năm 2014

 

Giấy chứng nhận sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014