Chè Thái Nguyên - Huyện Đồng Hỷ hiện có 2,8 nghìn ha chè (trong đó có 2,6 nghìn ha chè kinh doanh). Năm 2014, huyện phấn đấu sản lượng chè búp tươi đạt 34 nghìn tấn, tăng 5% so với 2013. Tuy nhiên do thời tiết xấu vào đầu vụ đã gây ảnh hưởng tới kế hoạch sản lượng chè trong năm. Tính đến hết tháng 9/2014, sản lượng chè trên địa bàn mới đạt 75% kế hoạch năm.

 

 

Do thời tiết âm u, độ ẩm cao vào đầu vụ, gây phồng lá chè thái nguyên trên diện tích gần 60ha, đã ảnh hưởng tới sản lượng chè những tháng đầu năm 2014 và kế hoạch sản xuất chè 9 tháng của huyện Đồng Hỷ. Tính đến hết tháng 9 năm 2014, tổng sản lượng chè cho thu hoạch trên địa bàn mới đạt 25 nghìn 500 tấn, bằng 75% kế hoạch năm, giảm 6% so với cùng kì năm 2013.

 

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014, hiện nay, huyện Đồng Hỷ đang tập trung vận động bà con nhân dân tiếp tục trồng mới và trồng lại 200 ha chè thái nguyên giống chất lượng cao với các giống như: LDP1, Phúc Vân Tiên, Kim Tuyên, hoàn thành trước 15/10 (hiện đã trồng mới và trồng lại được 181ha, đạt 91% kế hoạch). Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ và đầu tư phân bón nhằm khai thác sản lượng chè búp tươi trong tháng 10 - tháng chính vụ cuối cùng của năm. Đặc biệt tăng cường hướng dẫn các hộ dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng các biện pháp thâm canh; từng bước mở rộng diện tích chè theo tiêu chuẩn VietGap cho sản lượng và chất lượng cao hơn.