Tân Đinh Trà - SP Tiêu Biểu

Tân Đinh Trà (1 kg)

Tân Đinh Trà là sản phẩm trà Đinh cao cấp nhất do HTX chè Minh Thu sản xuất và chế biến tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc

Liên hệ

Tân Đinh Trà (500gr)

Tân Đinh Trà là sản phẩm trà duy nhất được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014

Liên hệ

Tân Đinh Trà (200gr)

Tân Đinh Trà - Sản phẩm cao cấp của HTX chè Minh Thu được sản xuất tại vùng chè Tân Cương Thái Nguyên chính gốc

Liên hệ

Tân Đinh Trà (100gr)

Tân Đinh Trà - Sản phẩm được chế biến bằng 100% nguyên liệu chè búp tươi Tân Cương Thái Nguyên chính gốc.

Liên hệ