Phần thi trang phục Áo tắm trong lễ hội liên hoan tôn vinh sản phẩm chè Thái Nguyên tại Festival trà Thái Nguyên năm 2013.

Chè Thái Nguyên

Người đẹp xứ trà Thái Nguyên