THÔNG BÁO

Chè Thái Nguyên giả thương hiệu của HTX chè Minh Thu tại Lào Cai, Nam Định.

 

 

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Theo thông tin chúng tôi nhận được từ phản ánh của khách hàng tại thị trường tỉnh Lào Cai, Nam Định, hiện nay có hàng nhái, hàng giả thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên do HTX chè Minh Thu sản xuất.

Nếu quý khách phát hiện bất kỳ sản phẩm trà nào gắn nhãn, thương hiệu chè Tân Cương của HTX chè Minh Thu tại thị trường Lào Cai, Nam Định đều là hàng giả, hàng nhái. Đơn vị chúng tôi không cung cấp sản phẩm tại 2 thị trường trên. Nếu quý khách phát hiện, quý khách có thể chụp ảnh sản phẩm gửi cho Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, Nam Định hoặc có thể gửi qua email cho đơn vị chúng tôi để kịp thời báo cáo các cơ quan chức năng về sản phẩm hàng giả để các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý.

 

HTX CHÈ MINH THU ĐÃ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ, MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CỦA HTX CHÈ MINH THU MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý BẰNG VĂN BẢN ĐỀU VI PHẠM PHÁP LUẬT.