Bạn có biết thương hiệu chè Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu là nhãn hiệu đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ bảo hộ độc quyền tại Việt Nam?

 

Thương hiệu chè Tân Cương Thái Nguyên của HTX chè Minh Thu đã được bảo hộ độc quyền