Chè Thái Nguyên là vùng chè trọng điểm của cả nước, năm 2014, tổng diện tích chè toàn tỉnh là hơn 20.700 ha, năng suất bình quân đạt trên 109 tạ/ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 192 nghìn tấn. 

Nghề trồng và chế biến chè đã đem lại hiệu quả lớn về kinh tế, xã hội cho tỉnh và là cây xóa đói, giảm nghèo, làm giàu của người nông dân.

Hiện  nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp, 23 hợp tác xã và 85 làng nghề sản xuất, chế biến chè.

Chè Thái Nguyên được tiêu thụ cả thị trường trong và ngoài nước, trong đó thị trường nội địa chiếm 70-80%, chỉ có khoảng 20-30% sản lượng chè chế biến được xuất khẩu.

Thị trường nhập khẩu chè Thái Nguyên chủ yếu là ở Trung Đông, một số thị trường Châu Á và Đông Âu, điển hình là Pakistan, Đài Loan, Trung Quốc...

Để thương hiệu chè Thái Nguyên vươn tới các thị trường ngoài nước, ngày 24-7, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1611 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ “Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan”.

Đây cũng là thị trường trọng tâm của chiến lược xuất khẩu chè Thái Nguyên trong những năm tiếp theo.

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đang tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể "Chè Thái Nguyên" tại thị trường Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể chè Thái Nguyên tại thị trường Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan sẽ góp phần khẳng định hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam; được độc quyền khai thác sản phẩm mang thương hiệu của chính mình tại thị trường nước ngoài; hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt nhãn hiệu tại thị trường quốc tế; nâng cao giá trị sản phẩm và khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè Thái Nguyên tại các thị trường này...