Chè Thái Nguyên - Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường Thái Nguyên vừa phối hợp với Tổ chức EAST Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn và cho ý kiến vào việc tiếp tục triển khai các hợp phần của Dự án cấp nước và Vệ sinh môi trường trên địa bàn 2 xã Ký Phú và Vạn Thọ.

 

Dự án hỗ trợ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, cấp nước sạch và xử lý rác thải nông thôn do UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổ chức EAST Việt Nam ký kết bao gồm các hợp phần: truyền thông, tuyên truyền; xây dựng chương trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng công trình quản lý chất thải rắn; xây dựng công trình vệ sinh công cộng tại hai xã Vạn Thọ và Ký Phú. Theo kế hoạch các hợp phần sẽ được triển khai trong 2 năm (2014-2015). Đến thời điểm này, Dự án đã triển khai tập huấn cho giáo viên và y tế trường học của hai xã. Trong tháng 11-2014 cũng tiến hành khởi công xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt có thiết kế 720m3/ngày đêm, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 2.200 hộ dân, trong đó giai đoạn 1 sẽ thực hiện cấp nước sinh hoạt cho 1.517 hộ dân, công trình lấy nguồn nước cấp tự chảy từ núi Tam Đảo. Ngoài ra, Dự án cũng hoàn thành đưa vào sử dụng nhà vệ sinh tại khu chợ xã Ký Phú.

 

Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe đại diện Tổ chức EAST trình bày chi tiết hợp phần xây dựng công trình quản lý chất thải rắn và bùn thải. Để thuận tiện cho việc triển khai và đảm bảo hiệu quả khi đưa vào sử dụng, sau khi bàn bạc thảo luận, Hội nghị thống nhất sẽ triển khai công trình quản lý chất thải rắn và bùn thải tại Khu xử lý rác thải của huyện tại xóm Thanh Phong, xã Bình Thuận. Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đem lại hiệu quả cho hai xã Vạn Thọ, Ký Phú mà còn có lợi chung cho huyện Đại Từ trong công tác thu gom, xử lý rác thải và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nguồn "baothainguyen.org.vn"