Bạn đã từng đi thăm các đồi chè Thái Nguyên tại các vùng chè nổi tiếng, nhưng chưa chắc bạn đã xem các xã viên của HTX chè Minh Thu hái chè.

Vậy bạn có muốn xem Video các xã viên của HTX thu hái nguyên liệu từ vùng chè đặc sản Tân Cương chính gốc của HTX không?

 

Video các xã viên HTX chè Minh Thu đang thu hái những búp chè Thái Nguyên tươi ngon tại vùng chè đặc sản Tân Cương nổi tiếng.